Behandeltraject

Het behandeltraject is te verdelen in een intake en de eventuele vervolgconsulten.

Intake

De intake duurt ongeveer 1 uur. Voorafgaand aan de intake wordt u gevraagd een klachtenlijst in te vullen, welke tijdens de intake doorgenomen wordt. Voor chronische aandoeningen kan de intake soms 1,5 uur duren. Dit consult bestaat uit het afnemen van een anamnese, het in kaart brengen van alle informatie die van belang kan zijn voor het herstelproces en zo mogelijk wordt er met therapie gestart.

Onderdeel van de intake is het opstellen van een behandelplan.

Vervolgconsult

Afhankelijk van wat er besproken of gemeten moet worden duren deze consulten 0,5 – 1 uur. Als er veel gemeten moet worden, kan dat tot 1,5 uur oplopen.

Aantal behandelingen

In principe wordt er éénmaal in de 2 a 3 weken behandeld. Op basis van de klachten wordt bepaald hoeveel behandelingen er nodig zijn. Dit is afhankelijk van de ziekte, de duur van de ziekte, de oorzaak ervan en de algehele staat van gezondheid van de patiënt.

Bij acute klachten zijn slechts enkele behandelingen nodig om het lichaam aan te zetten tot herstel. Bij chronische aandoeningen zijn normaal gesproken meer behandelingen nodig.

Contactgegevens

Verwierdelaan 20
3903 DL Veenendaal
Tel: 0318 820869
info@vlamconsult.nl
Kvknr : 30187909

Route beschrijving

AANGESLOTEN BIJ