Bioresonantie achtergrond

Door de wetenschap is in de afgelopen 30 jaar met Biofysisch onderzoek aangetoond dat in ieder levend organisme elektromagnetische signalen vrijkomen. Deze signalen, die o.a. op de huid te meten zijn, gebruikt het lichaam als informatie om biochemische processen te sturen, ze vertellen iets over het functioneren van het interne systeem. Deze signalen zijn op te splitsen in harmonische en disharmonische signalen. Met behulp van bioresonantie-apparatuur kunnen deze signalen gemeten worden en voor diagnoses en therapie gebruikt worden.

Verdere informatie:
Voor meer informatie over de MORA-meetapparatuur kunt u terecht op:
De website van de Duitse fabrikant Med-tronik: www.med-tronik.de
E-mail: info@med-tronik.de
De Nederlandse leverancier van dit apparaat is BioPhysics : www.biophysics.nl
e-mail: info@biophysics.nl

Literatuur
Wilt meer wetenschappelijke onderbouwing dan kunt u die vinden in het boek: “Bioenergie” van Nico Westerman.

Contactgegevens

Verwierdelaan 20
3903 DL Veenendaal
Tel: 0318 820869
info@vlamconsult.nl
Kvknr : 30187909

Route beschrijving

AANGESLOTEN BIJ