Parkinson

Parkinson ontstaat door het afsterven van zenuwcellen in de middenhersenen. Deze zenuwcellen produceren de boodschapperstof dopamine. Bij het afsterven van deze zenuwcellen zijn allerlei afbraakprocessen betrokken. Het gevolg is dat Dopamine een ‘neurotransmitter’, een boodschapperstof, die nodig is om de signalen door te geven van de ene hersencel naar de andere te weinig aanwezig is en niet functioneert zoals het behoort.
We hebben allemaal dopamine in onze hersenen, maar mensen met Parkinson hebben er te weinig van. Daardoor wordt ook de aansturing van de spieren bemoeilijkt.

Diagnose
De diagnose Parkinson wordt op basis van klachten en medisch onderzoek gesteld. Tot nu toe zijn er in de reguliere geneeskunde geen duidelijke oorzaken gevonden. Wel is duidelijk dat de zenuwcellen afgebroken worden en dat het dus belangrijk is deze afbraak te remmen of te stoppen.

Behandelmethode bij Parkinson
Uit literatuur blijkt dat Groene thee, polyfenolen en catechinen, panax ginseng, ginkgo biloba en polysacchariden van bepaalde bloemen en andere anti-oxidanten neuroprotectief zijn.

Dit betekent dat er met bioresonantie actief naar werkzame orthomoleculaire stoffen en veroorzakers gezocht kan worden. En dat dit in de meeste gevallen mogelijkheden oplevert om het proces van verslechtering te remmen dan wel te stoppen.

Neem voor meer informatie of een afspraak gerust contact met ons op.

Contactgegevens

Verwierdelaan 20
3903 DL Veenendaal
Tel: 0318 820869
info@vlamconsult.nl
Kvknr : 30187909

Route beschrijving

AANGESLOTEN BIJ