Dyslexie

Goede resultaten verbetering dyslexie door inzet Bioresonantie
Vlam Consult is al geruime tijd bezig met een onderzoek naar de bijdrage die Bioresonantie kan leveren op het verbeteren van Dyslexie.
Sinds de start van het onderzoek zijn er erg goede resultaten geboekt. De behandeling van de belasting in de kleine hersenen met bioresonantie, levert al binnen enkele weken resultaat op.
De meeste kinderen kunnen na 6 weken uit zichzelf vertellen wat er verbeterd is in het lezen of op school.
Na 3-4 maanden wordt bij de kinderen, ouders en school een goede verbetering herkend.
De kinderen gaan bijvoorbeeld uit zichzelf boeken lezen, zijn eerder klaar met hun sommen of opdrachten, de cijfers zijn gemiddeld hoger en ze kunnen beter voorlezen.

Heb je dyslexie?
Moeite met lezen en rekenen kan een signaal van dyslexie zijn. Dyslexie kan bij kinderen die dit hebben de schoolprestaties negatief beïnvloeden. Gelukkig zijn er tegenwoordig goede testen voor.
Dyslexie wordt veroorzaakt door een belasting van de kleine hersenen. Door het toepassen van Bioresonantie blijkt deze belasting te verminderen en de dyslexie sterk af te nemen.

Om te ontdekken of je mogelijk dyslexie hebt, kan je op de volgende dingen letten: je raadt naar woorden tijdens het lezen, schrijft woorden fonetisch op (bijv. disleksie in plaats van dyslexie), hebt moeite met het onthouden van woorden of opdrachten, leest geen boeken uit, hebt veel tijd nodig om een opgave (sommen of vragen) te lezen, hebt moeite bij het spellen van woorden, leert of onthoudt liedjes moeilijk, hebt moeite met het rijmen van woorden, vergeet opdrachten, kan moeilijk uit je woorden komen en/of hebt moeite met planmatig werken.
Hier vind je een simpele test die je vertelt of het zin heeft om een uitgebreidere dyslexietest te laten doen.

Oorzaken dyslexie
In wetenschappelijk onderzoek wordt verondersteld dat om één of andere reden hersengebieden, die met leren, lezen en rekenen te maken hebben, slecht met elkaar communiceren. Volgens Dick Schwaab (in ‘Wij zijn ons brein”) worden er in de kleine hersenen afwijkingen gevonden.
Met bioresonantie wordt inderdaad in de kleine hersenen een hoge belasting gevonden. Deze belasting is met bioresonantie goed te behandelen.

Wil je meer weten of een behandeling, neem dan contact op met Vlam Consult, of tel 0318-820869.

Contactgegevens

Verwierdelaan 20
3903 DL Veenendaal
Tel: 0318 820869
info@vlamconsult.nl
Kvknr : 30187909

Route beschrijving

AANGESLOTEN BIJ